Stockrosvägen 6-10

Stockrosvägen 6-10

Flera av Stubos hus är över 40 år gamla och i takt med att husen åldras ökar risken för att allvarliga skador kan uppstå i byggnaderna. Ibland går det att underhålla och renovera husen, ibland går det inte.

Rivning och byggstart är beräknad att ske inom 2–3 år.

Ombyggnation Stockrosvägen

Ombyggnationen

Husen på Stockrosvägen 6–10 har tekniska brister och därför har Stubo börjat att planera för en förnyelse av byggnationen på området. Ni som bor på området har också bl.a. i hyresgästundersökningen påtalat att ni upplever brister i husen. Det har vi självklart tagit till oss. Även Solrosens vård- och omsorgsboende kommer i framtiden att behöver byggas om då kommunens verksamhet flyttas om till annan plats.

Stubo har därför arbetat med en ny detaljplan för området som bl.a innebär att befintliga byggnader på Stockrosvägen 6–10 kommer att rivas för att möjliggöra annan bebyggelse.

Genom att riva och bygga nytt skapar vi långsiktigt hållbara hus anpassade till dagens standard, samtidigt som vi förbättrar inomhusklimat och tillgänglighet i lägenheterna. Det är också en möjlighet att förbättra miljöaspekter, såsom energieffektivitet, värme och ventilation.

Målet med rivning och nybyggnation är att våra hyresgäster ska trivas och ha en god boendemiljö. Stubo vill kunna erbjuda bra och moderna bostäder som håller under många år framöver.

Vi vill gärna att alla våra hyresgäster ska kunna fortsätta bo kvar på Stubo och kommer göra vad vi kan för att hitta lämpliga lägenheter inom Stubos bestånd.

Vi förstår att informationen om rivningen skapar oro hos er som bor på området idag, men eftersom vi har två år på oss ser vi goda möjligheter att hitta fungerande lösningar.

Top