Startsida

Hemma i Ulricehamn,
där vi bor!

Stubo är Ulricehamn och ulricehamnarna. Med närhet till vatten och natur ligger våra hus. Här hittar man Ulricehamnarnas liv och här skapas minnen, känslor och framtid. Välkommen till Stubo!

Du som bor hos oss

Du som vill bo hos oss

Just nu: 3 lediga lägenheter


 • Vi är med i Allmännyttans Klimatinitiativ! 2018-11-14

  Klimatförändringarna är ett reellt hot mot kommande generationers möjligheter att leva på vår planet.

  Vi som deltar i Allmännyttans klimatinitiativ ska aktivt bidra till att hejda klimatförändringarna och leva upp till Parisavtalets ambitioner.

  Vi ska arbeta för att aktivt ta till oss ny kunskap och samtidigt bidra med vår egen kunskap inom klimat- och energifrågor till andra företag. Utgångspunkten i initiativet är att alla kan bidra och tillsammans kan vi göra mer.

  Världens länder har därför enats i ett klimatavtal om att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader. Klimatinitiativet är ett gemensamt upprop hos allmännyttiga fastighetsbolag. Tillsammans ska vi arbeta för målet att bli fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

  Vi i allmännyttan har en viktig roll för Sveriges klimatomställning och vill ta ansvar och gå före genom klimatinitiativet – i samverkan med varandra och med andra aktörer. Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. Genom att inspirera och peppa varandra kan bostadsföretagen göra omställningen snabbare än var och en för sig.

  Den 2:e november skrev Stubos VD Erica Waller och Styrelseordförande Jan Brobjer på Allmännyttans Klimatinitiativ.

  Se certifieringen här.


Stubo - Hemma i Ulricehamn, där vi bor!

Hemma i Ulricehamn, där vi bor!
0321-53 16 50