Pågående projekt

Stockrosvägen, Ulricehamn

Rivning Stockrosvägen 6-10

Åldrandet av byggnader medför en ökad risk för potentiellt allvarliga skador på byggnaderna. Denna åldring kan påverka byggnadens hållbarhet och funktionalitet över tiden. Även om det finns situationer där underhåll och renovering kan vara effektiva åtgärder för att förlänga livslängden på dessa byggnader, så finns det tyvärr fall där det inte är möjligt eller kostnadseffektivt att genomföra sådana åtgärder.

Under 2024 planeras rivningsarbetet att inledas, vilket kommer att innebära en omfattande process för att säkerställa att rivningen genomförs på ett säkert och effektivt sätt. Målet är att skapa utrymme för framtida utveckling och möjliggöra byggandet av moderna och hållbara strukturer på platsen.

Färdigställda projekt

Parkrosgatan

Parkrosgatan

På Parkrosgatan (bakom Coop) bygger Stubo 56 st nya hyreslägenheter. Nyproduktionen består av ett sexvåningshus och ett sjuvåningshus.

Typ: Flerbostadshus
Upplåtelseform: Hyresrätter
Cirka hyra: 5992 – 10440kr/månad
Boarea: 41.5 kvm – 74.4 kvm
Antal rum: 1 – 3 ROK
Status: Färdigställt
Planerad inflyttning: december 2022

Storgatan 3, Ulricehamn

Byggnation av nya lägenheter på
Storgatan 36

I hjärtat av centrum finns 17 lägenheter belägna på Storgatan 36, varav 4 är helt nyproducerade.

Typ: Bostadslägenheter
Upplåtelseform: Hyresrätter
Cirka hyra: 8138 – 11900kr/månad
Boarea: 40 kvm – 87 kvm
Antal rum: 2 – 4 ROK
Status: Färdigställt
Planerad inflyttning: Mars 2024