Aktuell driftinformation

Augusti
Adress: Hemrydsgatan 1
Antal lägenheter: 22 st
Åtgärd: Byte av FTX-agregat

Augusti
Adress: Sanatorievägen 51-57
Antal lägenheter: 24 st
Åtgärd: Byte av panel och måla om