För leverantörer

Information för leverantörer

Elektronisk fakturering

Leverantören ska sända elektroniska fakturor till Stubo. Stubo kan ta emot följande standarder för e-fakturering:

  • Svefaktura
  • Svefaktura BIS 5A 2.0
  • PEPPOL BIS Billing 3
  • SFTI Fulltextfaktura

För mindre leverantörer

Om inte Leverantören vid avtalsstart kan erbjuda elektronisk faktura finns ett gratisalternativ för våra mindre leverantörer, se ytterligare information på: