Om Stubo

Ulricehamn är vår hemmaplan

Vi är Ulricehamns eget bostadsbolag och har därför en särskild uppgift och ett särskilt ansvar: att bidra till samhällsutveckling och tillväxt i kommunen. Det gör vi genom att skapa trivsamma boenden för våra nuvarande och framtida hyresgäster. Det handlar både om att förbättra och modernisera våra nuvarande fastigheter och att bygga nytt.

Integration och social sammanhållning i våra hus är en viktig komponent liksom att vi hela tiden arbetar för skapa hållbara boenden och fastigheter samt arbetar för en hållbar förvaltning.

Vi har varit certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 sedan 2001.

Våra 20 medarbetare arbetar dagligen med att ge bästa möjliga service till våra hyresgäster och att utveckla våra fastigheter. Alla våra medarbetare utgår från vårt huvudkontor på Jönköpingsvägen 53 i Ulricehamn.

Framsidan av broschyren

Års- och hållbarhetsberättelse 2023

Karta över våra områden i Ulricehamn

Kort fakta

Fastigheter på åtta orter i Ulricehamn

Bostadsyta: 66 362 kvm
Lokalyta: 9 663 kvm
Antal bostadslägenheter: 1 054
Antal lokaler: 61