Styrelse & företags­ledning

Vår styrelse

Roland Karlsson (C)

Ordförande

Per-Ola Johansson (S)

Vice ordförande

Leif Lemke (M)

Ledamot

Dario Mihajlovic (NU)

Ledamot

Bobo Holmgren (SD)

Ledamot

Christer Blomgren

Ledamot

styrelsen 2023

Vår företagsledning

Företagsledningen arbetar med företagets mål, strategier och verksamhetsuppföljning både i det långa och korta perspektivet.

Erica Waller

VD

Pirjo Andersson

Gruppchef Kundservice

Denzil Potter

Gruppchef Drift och underhåll

Björn-Ove Johansson

Gruppchef Fastighetsskötsel

Catarina Axelsson

Ekonomiansvarig