Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Stubo arbetar ständigt för att minimera sin miljöpåverkan. Vi strävar efter att hushålla med resurserna i varje led, från projektering och produktion till förvaltning och rivning. Vi driver ständigt olika projekt med syfte att dra vårt strå till stacken. I våra års- och hållbarhets-
berättelser hittar du mer information om vårt arbete.

Sedan 2018 är Stubo med i Allmännyttans
Klimatinitiativ som har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030
  • 30% lägre energianvändning till 2030 (räknat från 2007)

SAMVERKAN
Vi ingår i Miljönätverket Sjuhärad tillsammans med Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, Fristadbostäder, Tranemobostäder och Vårgårda Bostäder. Gemensamt för bolagen är att de är certifierade enligt miljöledningsstandarden SS-EN ISO 14001.

VÅR MILJÖ- OCH KVALITETSPOLICY
Stubo AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som strävar efter det goda boendet. Vi skall bedriva vår verksamhet så att vi ser till att miljöhänsyn tas och god kvalitet upprätthålls i alla led, från projektering och produktion till förvaltning och rivning.

Vi skall i all vår verksamhet bedriva ett ständigt förbättringsarbete, samt förebygga föroreningar till luft, vatten och mark.

Vi skall hushålla med resurser och använda bästa möjliga teknik där så är ekonomiskt försvarbart så att naturtillgångar nyttjas effektivt, samt i första hand välja material som inte skadar människor, djur eller natur.

Vi skall i all verksamhet följa gällande lagstiftning och övriga relevanta krav som vi berörs av.

Vi skall kontinuerligt öka våra medarbetares, leverantörers och kunders miljö- och kvalitetsmedvetenhet, inspirera till ett personligt engagemang och därigenom gemensamt skapa förutsättningar för en miljöanpassad förvaltning med god kvalitet.

ETIK OCH MORAL I VÅRT DAGLIGA ARBETE
Tillsammans i nätverket har vi arbetat fram etiska riktlinjer och en etisk handbok. Alla medarbetare utbildas kontinuerligt i etik- och hållbarhetsfrågor.

Träd och himmel
Agenda 2030 nummer 11
Agenda 2030 nummer 17
Agenda 2030 nummer 10
Agenda 2030 nummer 15

FNs Agenda 2030 lyfter fram 17 globala mål för hållbar utveckling. Vårt hållbarhetsarbete berör flera av dessa mål men vi har valt att fokusera på de fyra där vi har störst chans att göra skillnad.

-8%

Total
elförbrukning

Om sänkningen

Sänkningen är sedan 2004 och den är beräknad i kWh/m2.

-18%

Energiförbrukning för
varmvatten och uppvärmning

Om sänkningen

Sänkningen är sedan 2004 och den är beräknad i kWh/m2.

-23%

Förbrukning
av vatten

Om sänkningen

Genom planering, åtgärder och uppföljning har vi lyckats sänka vattenförbrukningen. Sänkningen är sedan 1998 och den är beräknad i liter/m2.

-84%

Totala
koldioxidutsläpp

Om sänkningen

Sänkningen är mycket tack vare utfasning av uppvärmning med eldningsolja och övergång till koldioxidneutral el. Sänkningen är sedan 1998.

Vårt miljöarbete

Vi på Stubo värnar om miljön. Dessa punkter är åtgärder vi gjort för att vara så snälla mot miljön som möjligt.

Solceller

Under hösten 2017 installerade Stubo sin första solcellsanläggning. Anläggning installerades på Solrosens Äldreboende, och under 2018 installerades ytterligare en anläggning på Hagtornet 1, Sanatorievägen.

Miljöbilar

Stubo kör med några biogasbilar och även elbilar.

Miljövänliga tvättstugor

Ulricehamns första miljövänliga tvättstugor finns på flera av våra fastigheter.

Källsortering

I anslutning till våra fastigheter finns soprum med kärl för källsortering. För att göra det enkelt har vi märkt upp kärlen noga enligt de fraktioner som ni kan sortera i.

25 000 droppande vattenkranar motsvarar tre miljoner fyllda badkar under ett år.

Vad kan du göra som hyresgäst

Nedan listas tips för dig som hyresgäst.

När du diskar

Skölj inte disken i rinnande vatten. För 15 minuters disk går det åt 75 liter vatten. Använd kortast möjliga diskprogram på diskmaskinen.

När du lagar mat

Använd en spisplatta som är lika stor som kastrullen när du lagar mat. Använd lock på kastrullen, så kokar det snabbare. Stäng av ugn och plattor en stund innan maten är färdig, för att använda eftervärmen.

När du ska tvätta bilen

Tvätta bilen i en tvättanläggning. Tvätta aldrig bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan asfalterad mark. Smutsvattnet från bilen innehåller metaller, olja och rester från däck och vägbana. Det innehåller även kemikalier från tvättmedlet.

Källsortering

Det är viktigt att ni sorterar ert avfall enligt de fraktioner som finns uppmärkta. Där det finns kompostmaskin ska allt komposteras såsom skaldjur, fisk (även ben), ägg (även äggskal), kött (med mindre ben), ost, grönsaker, frukt, potatis och andra rotfrukter, mjöl, gryn och socker, bröd och kakor, hushållspapper och kaffefilter, blomrester från vas och kruka (ej jorden). Lägg det komposterbara i kompostpåsen och låt avfallet rinna av innan det läggs i påsen.

Gör så här:

  1. Öppna luckan, lampan ska lysa grönt. Vid rött ljus behöver du tillkalla fastighetsskötaren.
  2. Lägg i den komposterbara påsen med matavfallet.
  3. Stäng luckan.

Gul lampa tänds under malning och luckan är låst cirka 20 sekunder.

Källsortera dina sopor!
Alla de pappersförpackningar som återvinns i Sverige motsvarar ungefär en miljon träd. Om alla kapsyler under ett år återvanns, så skulle det räcka till stål för 2 200 nya personbilar.

Miljö- och kvalitetspolicy

Stubo AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som strävar efter det goda boendet.

Vi skall bedriva vår verksamhet så att vi ser till att miljöhänsyn tas och god kvalitet upprätthålls i alla led, från projektering och produktion till förvaltning och rivning.

Vi skall kontinuerligt öka våra medarbetares, leverantörers och kunders miljö- och kvalitets-medvetenhet, inspirera till ett personligt engagemang och därigenom gemensamt skapa förutsättningar för en miljöanpassad förvaltning med god kvalitet.

Vi skall i all vår verksamhet bedriva ett ständigt förbättringsarbete, samt förebygga föroreningar till luft, vatten och mark. Vi skall hushålla med resurser och använda bästa möjliga teknik där så är ekonomiskt försvarbart så att naturtillgångar nyttjas effektivt, samt i första hand välja material som inte skadar människor, djur eller natur.

Vi skall i all verksamhet följa gällande lagstiftning och övriga relevanta krav som vi berörs av.

Godkänd av styrelsen 2016-08-29, bedöms därefter årligen under Ledningens genomgång.