Sponsring

Vi stödjer samhällsutveckling

Stubo har som målsättning att var föregångare när det gäller att utveckla våra bostadsområden och att på olika sätt stödja samhällsutveckling. Därför avsätter vi årligen en mindre summa för stöd till föreningar eller andra aktörer som arbetar med aktiviteter som gör nytta inom för Stubo prioriterade områden.

Våra samarbetspartners ska dela Stubos värdegrund och arbeta för möjligheten för alla att vara med oavsett exempelvis talang, ålder, kön, religion eller sexuell läggning.

Vi sponsrar med fokus på nytta i våra bostadsområden

Vi sponsrar verksamheter och aktiviteter som ger god nytta för våra hyresgäster och våra bostadsområden. Det är också ett krav att verka för en hållbar utveckling av samhället samt att den verksamhet vi stödjer verkar i enlighet med vår värdegrund.

Exempel på aktiviteter som vi kan stödja är idrott, kultur, utbildning och sociala aktiviteter, men med fokus på boenderelaterade frågor. Våra sponsringssamarbeten ska ge nytta för Stubos boende och en bra exponering av Stubos varumärke.

Tänk på det här

när du söker sponsring

 • Stubo sponsrar verksamheter som syftar till att stärka boendemiljön och granngemenskap
 • Stubo sponsrar enbart verksamheter i nära anslutning till och riktad mot våra bostadsområden
 • Stubo stödjer verksamheter i Ulricehamns kommun
 • Stubo sponsrar verksamheter som är öppna för alla och aktivt verkar mot diskriminering
 • Stubo samarbetar med föreningar, organisationer och förbund som delar vår värdegrund
 • All sponsring och alla evenemang ska stärka bilden av Stubo som samhällsbyggare
 • Stubo utvärderar och följer upp all sponsorverksamhet
 • Stubo sponsrar inte direkt till eller via enskilda personer
 • Personliga intressen skall inte styra valet av sponsorobjekt
 • Alla sponsringsåtaganden skall regleras i ettåriga avtal
 • Eventuella avsteg från sponsringspolicyn beslutas av VD