Vi är med i Allmännyttans Klimatinitiativ!

Fossilfri allmännytta 2030 med Allmännyttans klimatinitiativ.

Nu lanseras allmännyttans gemensamma upprop för att minska utsläppen av växthusgaser.

Målet i Allmännyttans klimatinitiativ är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent. Hittills har 67 bostadsföretag från allmännyttan med 292 824 lägenheter över hela landet anslutit sig.

Vi som deltar i Allmännyttans klimatinitiativ ska aktivt bidra till att hejda klimatförändringarna och leva upp till Parisavtalets ambitioner.

Vi ska arbeta för att aktivt ta till oss ny kunskap och samtidigt bidra med vår egen kunskap inom klimat- och energifrågor till andra företag. Utgångspunkten i initiativet är att alla kan bidra och tillsammans kan vi göra mer.

Vi i allmännyttan har en viktig roll för Sveriges klimatomställning och vill ta ansvar och gå före genom klimatinitiativet – i samverkan med varandra och med andra aktörer.

Den 2:e november skrev Stubos VD Erica Waller och Styrelseordförande Jan Brobjer på Allmännyttans Klimatinitiativ.

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ här.

Se certifieringen här.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter