Gröna lån till Stubos nybyggnation

Stubo har beviljats grönt lån från Kommuninvest för två flerfamiljshus byggda på Sanatorievägen sommaren 2018. Bolaget är därmed först ut i kommunkoncernen med den gynnsamma finansieringsformen som blev möjlig genom ett klimatsmart tänk.

De gröna lånen ger lägre ränta än aktuell marknadsränta och är en stimulans och markering för hållbarhet och energieffektivisering. För både Stubo och Ulricehamns kommun är detta en del i arbetet för en hållbar framtid.

– Det här är det första projektet inom kommunkoncernen som godkänts för grön finansiering, säger Niklas Anemo, ekonomichef Ulricehamns kommun.
Niklas Anemo menar att kommunen och de kommunägda bolagen kommer att göra fler investeringar framöver som kvalificerar för denna typ av finansiering,

– Lånekostnaderna blir något lägre. Det blir också tydligt att kommunkoncernen arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv vid nybyggnation och ombyggnation av bostäder och lokaler och andra investeringar, berättar Niklas Anemo.

För att få gröna lån ska vissa kriterier vara uppfyllda där låg energiförbrukning är en viktig del. Stubos nybyggnationsprojekt har granskats och godkänns av Kommuninvests miljökommitté. Fastigheterna har en låg energiförbrukning då uppvärmning sker med bergvärme och egenproducerad el från solceller på taken. Energiförbrukningen beräknas till 16 kWh per kvm och år, vilket ligger långt under Boverkets gränsvärde för denna typ av byggnation.

Stubo är sedan 2001 miljöcertifierat enligt ISO 14001 och har sedan lång tid tillbaka ett aktivt miljöarbete. Bolaget har nyligen också anslutit sig till allmännyttans bransch- och intresseorganisation SABOs nya satsning ”Allmännyttans klimatinitiativ”. Detta innebär att jobba mot målet fossilfrihet senast år 2030 och en minskad energianvändning med 30%.

– Att bygga ett samhälle som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart är nödvändigt, säger Erica Waller, VD Stubo. Vi vill satsa klimatsmart och resurseffektivt när vi bygger nytt. De gröna lånen och den granskning som gjorts, visar att vi jobbar rätt.

Läs hela pressmeddelandet här.

 

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter