Viktig info- Nya parkeringsregler och övervakning

I viktig info- Nya parkeringsregler och övervakning på Hemrydsgatan och Nillas väg

I syfte att skapa en tillgänglig och trygg miljö för boende och besökande vid Stubos fastigheter har vi sedan oktober 2019 infört nya parkeringsregler.


Reglerna innebär att samtliga parkeringsplatser inom området är antingen förhyrda parkeringar eller SMS parkeringar. Ni som har en förhyrd parkering har ensamrätt till denna.

Vid en eventuell överträdelse där någon annan olovligt parkerat på er parkeringsplats ber vi er att kontakta Securitas på telefon 0771-76 70 00 och ange registreringsnummer på det felaktigt parkerade fordonet.

Securitas övervakar samtliga parkeringsplatser inom området f.r.om. 1 dec 2019.

Vi hoppas ni ska vara nöjda med att alltid ha er egen reserverade parkeringsplats som dessutom övervakas av Securitas.

För ev. frågor är ni välkomna att kontakta oss på tel. 0321-53 16 50.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter