Huskurage mot våld i hemmet

Tecknat bild om Huskurage

Närmare en femtedel av de anmälda misshandelsbrotten under 2019 rörde misshandel av en närstående med vilken offret hade eller hade haft en parrelation, samtidigt lever 200 000 barn i Sverige i ett hem med våld. Det innebär att vart tionde barn lever i en miljö där de tvingas uppleva våld mot en förälder.

Som ett led i vårt trygghetsarbete arbetar vi med konceptet huskurage. Stubo AB vill förhindra våld i hemmet genom att alla grannar agerar. Det kan vara livsavgörande att agera direkt när något sker i huset där vi bor eller vistas. Med hjälp av Huskurage vill vi bidra till ökad trygghet för alla boende hos Stubo AB.

I många fall kan grannen vara den enda som ser eller hör tecken på att något inte står rätt till. Huskurage har därför blivit ett effektivt verktyg där man arbetar förebyggande innan brottet skett.

Vi har satt upp information i nästan alla våra trapphus och kommer att dela ut information i form av en bok om hur du går tillväga om du är orolig för att något inte står rätt till hos någon granne. Du kan även läsa om de tre viktiga stegen i huskurage här.

Vid oro mot våld:

  1. Knacka på hos grannen.
  2. Vid behov – hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
  3. Ring polisen 112. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn; kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan.

Vi på Stubo vill att alla ska känna sig trygga i sitt hem. Genom att hjälpas åt kan vi förebygga, förhindra och stoppa hot och våld. Din insats kan rädda liv. Tack för ditt engagemang!

För frågor angående Huskurage, gå in på www.huskurage.se eller kontakta oss på Stubo.

Huskurage på flera språk: http://huskurage.se/huskurage-pa-fler-sprak/

Våga bry dig!