Stockrosvägen & Solrosvägen – Parkeringsavgifter 1 oktober 2020

Övervakning och fakturering träder i kraft fr.o.m. den 1 oktober 2020 för samtliga parkeringsplatser på Stockrosvägen & Solrosvägen.

Överenskommelsen med Hyresgästföreningen innebär att:

  • Parkeringsplats utan motorvärmare kostar 150 kr/mån
  • Parkeringsplats med motorvärmare kostar 300 kr/mån

Är du intresserad av att hyra en bilplats med eller utan motorvärmare är du välkommen att logga in på Mina sidor www.stubo.se och anmäla intresse.

Reglerna innebär att samtliga parkeringsplatser inom området är antingen förhyrda parkeringar eller SMS parkeringar för besökare. Ni som har en förhyrd parkering har ensamrätt till denna. 

Vid en eventuell överträdelse där någon annan olovligt parkerat på er parkeringsplats ber vi er att kontakta Securitas på telefon 0771-76 70 00 och ange registreringsnummer på det felaktigt parkerade fordonet.

Syftet med projektet är att skapa en tillgänglig, säker och trygg miljö i våra bostadsområden.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter