Idag 22 april är det Earth Day – en dag där vi ska belysa alla ansträngningar till att skydda och förbättra miljön. 

Man gives globe to child
Man gives the Earth globe to child. World Earth day concept.

Jordens dag, eller Earth Day, uppmärksammas årligen den 22 april för att öka medvetenheten om de miljöproblem som vår planet står inför.

Stanna hemma! Skolorna är stängda! Flatten the curve! Våra nyhetsflöden, konversationer och sociala medier är belägrade och många känner sig säkert överrumplade av pandemins oroligheter – vi finner ingen tid att tänka på något annat. I dessa tider av stillasittande, webbkamera-fika och onlineföreläsningar kan det vara nyttigt att komma ihåg att jorden fortfarande snurrar och att det ‘normala livet’ fortskrider. Det kan även vara nyttigt att få en glimt av hopp och framtidstro i denna dystra tid.

I pandemins tider tänker vi mycket på den mänskliga hälsan men idag vill vi belysa hur jorden mår som ett resultat av coronapandemin. Samhällets avstannande har lett till en minskad användning av transportmedel och  en minskad varuproduktion, något som, förutsägbart nog, haft en god effekt på miljön. Runtom i världen ser vi minskade halter av kvävemonoxidutsläpp – en giftig gas som bildas då syre och kväve utsätts för högt tryck och temperatur. Detta är förhållanden som bland annat förekommer i bilmotorer och vi brukar därför se höga koncentrationer av gasen i storstäder.

Några saker som du själv kan göra för att hjälpa till:

 • Minska, återanvänd och återvinn. Minska vad du slänger och försök återanvända så mycket du bara kan. Släng inte plast och metall direkt i papperskorgen utan sortera ditt skräp. Följ dessa tre för att spara naturresurser och deponeringsutrymme.
 • Utbilda dig. När du fortsätter din egen utbildning kan du hjälpa andra att förstå vikten och värdet av våra naturresurser.
 • Spola mindre vatten. Ju mindre vatten du använder, desto mindre ytavrinningen blir det och desto mindre avloppsvatten som så småningom hamnar i havet.
 • Välj hållbart. Köp hållbara livsmedel; närodlat och ekologiskt.
 • Handla klokt. Köp mindre plast och ta med en återanvändbar påse.
 • Använd glödlampor som håller länge. Energieffektiva glödlampor minskar utsläppen av växthusgaser. Kom ihåg att stänga av strömbrytaren när du lämnar rummet!
 • Plantera ett träd. Träd ger både mat och syre. De sparar energi, städar luften och hjälper till att bekämpa klimatförändringar.
 • Välj giftfria kemikalier i hemmet och på kontoret. Detta för att inte skicka kemikalier till våra vattenvägar som sedan går ut i haven och förorenar dem.
 • Cykla mer. Kör mindre.
 • Bygg en egen kompostlåda hemma
 • Plantera blommor för att hjälpa lokala pollinatörer (bin)

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att coronapandemin troligtvis kommer att  ha både positiva och negativa effekter på vår miljö och att nettoeffekten beror på hur vi hanterar perioden efter pandemin. Risken är stor att vi återigen ökar våra utsläpp till ursprungsläget – och kanske även lite till. Låt oss försöka se till att  denna risk inte blir verklighet och tillsammans bidra till att främja utveckling, forskning och spridandet av kunskap för att förebygga miljöförstöring.

Kom ihåg – Denna jord är den enda vi har!