Attraktiva bostadsområden

Våren är här och personalen håller på för fullt med att plantera vackra vår/sommarblommor, vi planterar med växter för ökad biologisk mångfald.

Stubos personal

Planterar växterPlanterar blommor

Det skapar förutsättningar för en trivsam säsong ute på våra bostadsområden.