Hyresförhandlingarna för 2022 är klara

Hyror för år 2022 är nu fastställda efter förhandling med Hyresgästföreningen.

Uppgörelsen innebär att hyran höjs för bostäder med 1,98% från och med 2022-01-01 och är fastställd till och med 2022-12-31.

Hyran höjs retroaktivt för januari-mars och sker på hyresavin för april 2022.

Vårt mål är att leverera bra bostäder i trivsamma bostadsområden. Hyreshöjningen är en förutsättning för detta, för att kunna underhålla våra fastigheter och ha en bra fastighetsskötsel.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter