Brandskydd och säkerhet

Om en brand uppstår:

 1. Om det brinner i din lägenhet ska alla i lägenheten ta sig ut. Stäng in branden genom att stänga dörrar och fönster efter er. Det fördröjer både brandens förlopp och spridning av den farliga röken.
 2. Varna dem som är i fara, till exempel dina grannar.
 3. Ring 112 och larma Räddningstjänsten. SOS-operatören kommer att fråga dig: Vad har hänt? Vilken adress? Vilket telefonnummer ringer du ifrån?
 4. Släck branden om det är möjligt.

Brand och rök i trapphus

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Brinner det hos en granne och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet och håll dörren mot trapphuset stängd! Röken är livsfarlig, det kan räcka med några andetag av brandrök för att du ska bli medvetslös. Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Förebygg brand

Se till att brandvarnaren fungerar

Det sitter brandvarnare i alla Stubos lägenheter. Men det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för skötseln och att den fungerar. Har du problem med brandvarnaren är det viktigt att kontakta oss.

 • Kontrollera då och då att brandvarnaren fungerar. Testa den genom att trycka in testknappen och prova larmsignalen.
 • Byt batteri och rengör brandvarnaren årligen. För att komma ihåg kan man bestämma en viss dag, till exempel första advent.
 • Har du en optisk brandvarnare behöver du ta loss den för att se bäst-före-datum på brandvarnarens baksida.
 • Ny brandvarnare beställs på Stubos kontor, ta kontakt med oss.

Att tänka på vid matlagning

Matlagning är en vanlig brandorsak. Om det börjar brinna i en gryta – flytta kastrullen från plattan och kväv elden med ett lock. OBS! Släck aldrig brinnande fett eller olja med vatten! Rengör spisfläkten regelbundet för att minska brandrisken. Fett som samlas i fläkt och filter är lättantändligt.

Levande ljus

Släck alltid levande ljus när du lämnar rummet. Använd ljusstakar och ljusdekorationer som inte är brännbara och se till att ljus inte är placerade på eller under något ställe där eld lätt kan ta fart.

Elutrustning och lampor i hemmet

 • Fel i elektriska apparater och ledningar är en vanlig brandorsak. Om du har problem med glappande kontakter eller trasiga vägguttag/kontakter gör en felanmälan till oss. Likaså om säkringarna i lägenheten ofta går sönder. Vi ordnar med en felsökning.
 • Sätt en timer på apparater som är lätta att glömma att stänga av, till exempel kaffebryggare och strykjärn.
 • Dra ur el- och antennsladden till TV:n vid åskväder.
 • Byt ut blinkande eller glödande lysrör – de kan börja brinna.
 • Dammsug bakom kyl och frys.

Rensa bort luddet från torktumlaren

Varje år brinner i genomsnitt mellan 20 och 30 torktumlare i flerbostadshus, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). När tumlaren går varm och mycket ludd och damm har samlats i filter och ventilationskanaler kan det till slut bli så varmt att det börjar glöda. Rensa därför filtret efter varje gång du använt torktumlaren.

Grilla säkert

Sommaren står för dörren och utelivet börjar så sakteligen ta fart igen efter vinterns hårda grepp. Och då är det många som plockar fram sin grill. Inget fel i det.
Däremot finns de en hel del regler gällande just grillandet.

Bland annat får man inte använda kol- eller gasolgrillar på sin balkong eller uteplats. Förbudet finns där för att det sprider matos, men framför allt för att det ökar brandrisken. Däremot går det bra att använda en elgrill på din balkong eller uteplats.

För er som väldigt gärna vill tillaga maten med hjälp av kol eller gasol, så går det alldeles utmärkt att använda sig av våra grillplatser som finns på gårdarna i våra bostadsområden.

Om du bor utan möjlighet att grilla så hör med kundservice om det finns möjlighet att anlägga en sådan.

Släng aldrig engångsgrillar eller kol/briketter bland soporna utan att kontrollera att de är helt släckta. Större kolbitar eller briketter kan fortsätta att glöda i flera timmar efter grillningen.

Skaffa gärna släckutrustning

Vi rekommenderar att man har en godkänd handbrandsläckare och brandfilt i lägenheten. Alla som bor i lägenheten ska också veta hur utrustningen fungerar. Kom ihåg att säkerhetskontrollera brandsläckaren regelbundet.

Fria utrymningsvägar

Vid en eventuell brand är trapphuset en av dina utrymningsvägar. En cykel, en barnvagn eller något annat föremål som står i trapphuset kan försvåra en utrymning ur ditt hus. Detta gäller även om räddningspersonal behöver komma fram. Trapphuset måste därför alltid hållas fritt från föremål.