Käll­sortering

Ganska lätt

att sortera rätt

Dina kapsyler blir en mutter, plastförpackningarna en ny blomkruka, matavfallet blir biogas som värmer våra hus. Så mycket av det vi slänger är inte skräp utan material till nya produkter. Dessutom får vi bort farligt avfall från naturen, när det lämnas in och tas om hand på rätt sätt. Tillsammans kan vi ta ett större ansvar för vår miljö genom att källsortera vårt avfall rätt.

Vi på Stubo vill tillsammans med dig som hyresgäst minska på resursslöseriet. Det mesta går att återvinna och vårt mål är att återvinna det som går att återvinna. Som invånare i Ulricehamns kommun och boende hos oss i Stubo det är mycket du kan göra för att bidra till en hållbar utveckling.

  • Lämna farligt avfall till en miljöstation så att det inte hamnar i soppåsen eller avloppet
  • Sortera ut ditt matavfall som sen blir biogas
  • Sortera förpackningar(plast, papper, plåt, glas) som blir nya produkter
  • Lämna prylar och möbler du inte behöver till Återbruket, kläder, skor och väskor till secondhandbutiker för återanvändning. Exempelvis på Överskottslagret via ulricehamn.se.

Rätt sopsortering

Följ vår guide

Batterier

Alla vanliga hushållsbatterier, knappceller i klockor och hörapparater, blybatterier samt batterier i mobiltelefoner, leksaker och andra apparater lämnas i särskild batteriholk.

Bilbatterier kan du lämna till återförsäljare eller till närmaste miljöstation.

Apparater med inbyggda batterier räknas som elavfall.

Elektronik

Elektronik är produkter med sladd och batteri. Exempel är IT-, telekom- och kontorsutrustning, el- och batteridrivna handverktyg och hushållsapparater.

Farligt avfall

Hit räknas till exempel glykol, spillolja, färg, lim, färgrester och oljor, hushållskemikalier, lösningsmedel, bilbatterier, lysrör och glödlampor.

Spola aldrig ner flytande miljöfarligt avfall i toaletten eller i vasken. Släng det aldrig bland det vanliga avfallet! Det kan orsaka allvarlig skada! Farligt avfall lämnas alltid på återvinningscentralen.

Glasförpackningar

Du sorterar färgade och ofärgade glasburkar/glasflaskor var för sig i olika behållare.

Du får inte slänga dricksglas, porslin, fönsterglas, speglar, kristall och vaser här – det räknas inte som förpackning. Denna typ av glas lämnar du på återvinningscentralen.

Matavfall

Matavfall är exempelvis kött, fisk, frukt, grönsaker och kaffesump. I några av våra fastigheter har vi särskild sortering av matavfall.

Lägg ditt matavfall i kompostpåsar. Du får inte slänga plastpåsar bland matavfallet eftersom dessa inte kan återvinnas. Det är därför viktigt att du enbart använder kompostpåsarna för matavfallet.

  1. Gör alltid dubbelknut på soppåsen
  2. Släng påsen i din soptunna
  3. Inget löst avfall får finnas i din soptunna

Metallförpackningar

Metallförpackningar är till exempel konservburkar, metallock, tuber (som kaviar och mjukost), aluminiumfolie, aluminiumformar, kapsyler samt rör till vitaminer och brustabletter. Plastlocken sorteras bland plastförpackningar.

Pappersförpackningar

Tomma mjölk-, fil-, fling-, pizza- och juiceförpackningar är exempel på pappersförpackningar. Även äggkartonger, papperskassar, toalett- och hushållsrullar, mjölpåsar och omslagspapper är pappersförpackningar.

Förpackningarna ska vara rena och ursköljda när du slänger dem. Vänd förpackningarna upp och ner och låt de rinna ur och torka innan du sorterar, för att undvika lukt.

Plastförpackningar

Plast kan vara både hårt och mjukt. Till plastföpackningar räknas schampo- och tvålflaskor, diskmedelsflaskor, margarinaskar, kesoburkar, glasslådor, plastlock och läsk- eller saftflaskor.

Plastfolie, plastpåsar, tandkrämstuber och annan mjukplast sorteras också bland plastförpackningar. Förpackningarna bör vara torra och rena när de slängs.

Restavfall/hushållsavfall

Här slänger du bland annat blöjor, tamponger, bindor, dammsugarpåsar, diskborstar, porslin, plastleksaker, snus och fimpar, blommor och blomjord, hushållspapper och tepåsar.

Observera att alla kuvert ska slängas bland restavfallet. Ett kuvert räknas inte som en förpackning och klistret ska dessutom ställa till problem om det sorteras bland papper.

Tidningar och returpapper

Bland tidningar och papper ska du slänga dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger, pocketböcker, reklamblad, broschyrer och kontorspapper.

Alla kuvert slängs bland restavfallet/hushållsavfallet liksom inbundna böcker.

Papperskassar ska sorteras som kartong.

Häftklamrar, spiraler och liknande behöver inte sorteras ut. Det gör man med magneter under återvinningen.