Projekt

Fasadvy över Parkrosgatan

Nyproduktion

Nybyggnation Parkrosvägen

På Parkrosgatan, (bakom Coop) bygger Stubo 56 nya hyreslägenheter. Nyproduktionen består av ett 6 våningshus och ett 7 våningshus.

Husen beräknas stå klara för inflyttning från våren 2023.

Rivning

Ombyggnation Stockrosvägen

Flera av Stubos hus är över 40 år gamla och i takt med att husen åldras ökar risken för att allvarliga skador kan uppstå i byggnaderna.

Renovering

Top