Styrelse & företagsledning

Styrelse och företagsledning


Vår styrelse

Dario Mihajlovic (NU)

Ordförande

Leif Lemke (M)

Vice ordförande

Per-Ola Johansson (S)

Ledamot

Mattias Bengtsson (SD)

Ledamot

Gunnar Andersson (C)

Ledamot


Vår företagsledning

Företagsledningen arbetar med företagets mål, strategier och verksamhetsuppföljning både i det långa och korta perspektivet. Följande personer är med i företagsledningen.

Erica Waller

VD

Amanda Qvarfordt

Marknad-och kommunikationsansvarig

Avni Bajrami

Områdeschef

Catarina Axelsson

Ekonomiansvarig

Cathrine Andersson

Miljö-och kvalitetssamordnare

Jonas Svensson

Fastighetschef