Styrelse & företagsledning

Stubo logotyp

Styrelse och företagsledning


Vår styrelse

Dario Mihajlovic (NU)

Ordförande

Leif Lemke (M)

Vice ordförande

Per-Ola Johansson (S)

Ledamot

Niclas Sunding (SD)

Ledamot

Gunnar Andersson (C)

Ledamot


Vår företagsledning

Företagsledningen arbetar med företagets mål, strategier och verksamhetsuppföljning både i det långa och korta perspektivet. Följande personer är med i företagsledningen.

Erica Waller

VD

Catarina Axelsson

Ekonomiansvarig

Pirjo Andersson

Gruppchef Kundservice

Denzil Potter

Gruppchef Drift och underhåll

Björn-Ove Johansson

Gruppchef Fastighetsskötsel

Top