Tillgänglighet

Fasad på lägenhetsbyggnad

TILLGÄNGLIGHETSREDOGÖRELSE STUBO.SE

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår hemsida. Det här dokumentet beskriver hur stubo.se.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss på stubo.se, så att vi kan åtgärda dem.

VAD ÄR DIGITAL TILLGÄNGLIGHET?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

LAGEN OM TILLGÄNGLIGHET TILL DIGITAL OFFENTLIG SERVICE

För stubo.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

HUR TILLGÄNGLIG ÄR STUBO.SE?

Tillgängligheten för den här webbplatsen är god. Längst upp på sidan finns ett verktygsfält för ökning av teckenavstånd, kontrast och teckenstorlek.

KÄNDA BRISTER

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda
o Vi har ingen funktion för att läsa upp innehållet på vår hemsida utan hänvisar till tal-stöd i operativsystem eller i tredjeparts-program.
o Ny tillgänglighetsanpassad version av Mina sidor publiceras under oktober 2020.

VAD KAN DU GÖRA OM DU INTE KAN ANVÄNDA DELAR AV WEBBPLATSEN?

Om du behöver innehåll från stubo.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.
Svarstiden är vid normala fall inom två arbetsdagar.

RAPPORTERA BRISTER I WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

TILLSYN

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

TEKNISK INFORMATION OM WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

HUR VI TESTAT WEBBPLATSEN

En extern leverantör (Ella&Sigrid) har, på uppdrag av Stubo AB, gått genom stubo.se och åtgärdat de brister som noterats. Senaste bedömningen gjordes 2022-04-28.
Redogörelsen uppdaterades senast 2022-04-28.

Top