Stubo installerar Solceller på Hagtornet 1

För att ta ännu ett kliv framåt med energieffektivisering i våra fastighetsbestånd och för våra hyresgäster bygger vi nu en solcellsanläggning på våra två nybyggda fastigheter på Hagtornet 1-Sanatorievägen.

En solcellsanläggning innebär minskade elkostnader i husen, mindre miljöpåverkan samt också ett värde av att producera sin egen förnybara solel, vilket är uppskattat av de flesta människor.

Solcellerna med en maximal effekt på 38 kW kommer att installeras vecka 37 och vara driftsatta redan vecka 39.

Projektet kommer att utföras av Byggkoncernen SEHEDs dotterbolag, ESTER.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter