Ytterligare information om de nya parkeringsreglerna på Hemrydsgatan

Vid denna parkering intill Hemrydsgatan 2 vill vi göra dig observant över gällande parkeringsregler.

  • Parkering är tillåten i två timmar alla vardagar mellan klockan 08.00 till 18.00, samt lördagar (vardag före helgdag) 09.00-15.00.                                                           
  • All övrig tid råder avgift för att parkera på platsen.

Vi vill förtydliga att under den tid då tidsbegränsningen råder är det inte tillåtet att parkera längre tid än två timmar, oavsett om avgift erläggs eller ej.

  • Önskar ni parkera längre tid än två timmar vardagar 08.00-18.00 eller lördagar 09.00-15.00 har Stubo upplåtit två platser upplåtna lite längre in på Hemrydsgatan, mellan nummer 2 och 4.     
  • Dessa är upplåtna mot avgift alla dagar, dygnet runt. Taxan är 2 kr/tim.

Det finns även parkeringsplatser utmed Hemrydsgatan 6, 8 och 10 som allmänheten får parkera på kommunal mark i 24 timmar vardagar. Dock får endast personbil klass 1 & 2 parkera på dessa platser.
Även vid Villavägen är parkering tillåten, men de flesta gator i omnejd samt Hemrydsgatan råder parkeringsförbud på båda sidor vägen. Vänligen var observant på detta.

För att erlägga avgift följ instruktionen på den skylt som är anslagen vid respektive avgiftsparkering.