Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Vi på Stubo!


Vi på Stubo vill rikta ett stort tack till dig som svarat på vår enkätundersökning  som handlade om ditt boende och hur du upplever vår service.

Vi är oerhört  glada över att hela 77,1% svarade på enkäten.

Tack vare ditt och dina grannars svar får vi veta vad du som hyresgäst tycker är viktigt, vad som är bra och  vad som kan bli ännu bättre.

I höst kommer du få en återkoppling på resultatet.