Tuffare regler mot svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning införs 1 oktober

Tuffare regler mot svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning

Syftet är att få en bättre fungerande hyresbostadsmarknad med fler förstahandskontrakt och tryggare boendevillkor. Här redogör vi för vad de nya reglerna innebär.

Förändringarna innebär omfattande lagskärpningar som berör svarthandel av hyresrätter, oskäliga andrahandshyror, felaktigt utnyttjande av andrahands-, bytes- och inneboendebestämmelserna.

Här kommer en sammanställning av de största förändringarna med de nya reglerna.

Köp av hyreskontrakt blir brottsligt

Hyreslagen förtydligas och stramas upp för att komma till rätta med den illegala handeln med hyreskontrakt.

• Straffen för försäljning och förmedling av hyreskontrakt mot otillåten ersättning skärps.

• Det blir brottsligt att köpa ett hyreskontrakt.

• Den som har köpt ett hyreskontrakt av en annan hyresgäst eller som har sålt eller försökt att sälja ett kontrakt ska kunna förlora hyresrätten med omedelbar verkan.

• Den som betalar pengar för ett hyreskontrakt kan straffas med fängelse i upp till 2 år.

• Försäljning av svartkontrakt är sedan tidigare olagligt, men lagen skärps även där. Straffskalan sträcker sig från böter till fängelse i max fyra år.

Bytesbestämmelserna skärps

För att försvåra att hyreskontrakt överlåts mot betalning görs inskränkningar i bytesrätten.

• Hyresgästerna ska som huvudregel ha bott i sina respektive lägenheter i minst 1 år för att bytet ska beviljas av hyresnämnden.

• Byte mot bostadsrätt eller villa ska inte godkännas av hyresnämnden.

• Hyresnämnden ska kunna neka ett byte om det finns anledning att anta att otillåten ersättning betalats eller begärts.

Effektivare regler mot otillåten andrahandsuthyrning

För att få bukt med otrygga och osunda boendevillkor förtydligas och skärps hyreslagens regler.

• Den som hyrt ut en hyreslägenhet i andrahand utan tillstånd förlorar hyreskontraktet med omedelbar verkan, om inte hyresgästen kan visa giltig ursäkt. Möjligheten att vidta rättelse för att förhindra förverkande utgår.

• En förstahandshyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand ska inte få ta ut en hyra som är högre än hyresgästens egen hyra med eventuellt tillägg för möbler (max +15 %) och faktiska kostnader för exempelvis el och bredband.

• Vid upplåtelse av en del av lägenheten till inneboende får endast en proportionerlig andel av förstahandshyran tas ut.

• Om förstahandshyresgästen inte använder lägenheten som bostad i tillräckligt stor utsträckning kommer uthyrningen till den inneboende att anses som andrahandsuthyrning. Den inneboende kommer anses att vara andrahandshyresgäst och inte längre inneboende.

• Om en för hög hyra tas ut ska hyresgästen kunna förlora sitt kontrakt med omedelbar verkan, om inte hyresgästen kan visa giltig ursäkt. Hyresvärden behöver inte skicka en varning i förväg.

• Det införs en rätt för andrahandshyresgästen till återbetalning av 2 års överhyra.

• Det blir brottsligt att hyra ut en lägenhet i andra hand utan tillstånd till en hyra som är oskälig enligt de nya reglerna för hyressättning vid andrahandsuthyrning. Hyresgästen som bryter mot lagen kan dömas till böter eller fängelse i högst 2 år.

Vill du veta mer?

Här kan du läsa regiringens proposition (PDF – 1,13 MB) med den nya lagtexten och lagkommentarer.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter