Renoveringsarbete på Prästgårdsliden fortgår -med fasad, dörrar och fönsterbyte

Fasadrenovering
Fasaden innan
Fasaden efter

Renoveringsarbete på Prästgårdsliden 1 fortgår -med fasad, dörrar och fönsterbyte.

Vi arbetar ständigt för att göra våra bostäder ännu bättre.

Mer energieffektivt: Genom ett fasad och fönsterbyte kunde värmeläckaget genom klimatskalet minskas. På Prästgårdsliden har vi bytt direktverkande el mot lokal producerad fjärrvärme.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter