Ny hyra från 1 jan 2020 förhandlad med Hyresgästföreningen

Ny hyra från 1 jan 2020 förhandlad med Hyresgästföreningen

Stubo AB och Hyresgästföreningen har träffat en överenskommelse gällande hyreshöjning för samtliga lägenheter i Stubos bestånd.

Vi har tillsammans med hyresgästföreningen gjort en bedömning, område för område. Vårt behov av hyreshöjning är framförallt för de kostnadsökningar som belastar verksamheten samt det underhållsbehov som finns i våra fastigheter.

Vi har i förhandlingen tagit hänsyn till nuvarande hyresnivå i förhållande till övrigt bestånd, vilket resulterat i att vissa områden får en något högre höjning än övriga.

Hyran höjs retroaktivt från 1 januari 2020 med 2,2%. I överenskommelsen ingår även att hyran höjs med ytterligare125 kr/mån för lägenheter på Hemrydsgatan 4, bl a relaterat till nya tvättstugor.

Därutöver har vi i förhandling med Hyresgästföreningen även fastställt hyra för garage och carportar enligt nedan (med centralorten avses Ulricehamns tätort):

Carport med motorvärmare                                             300 kr/mån

Carport utan motorvärmare                                             250 kr/mån

Kallgarage med motorvärmare utanför centralorten        350 kr/mån

Kallgarage med motorvärmare i centralorten                  425 kr/mån

Kallgarage utan motorvärmare utanför centralorten        300 kr/mån

Kallgarage utan motorvärmare i centralorten                  350 kr/mån

Varmgarage mindre än 17 kvm                                      475 kr/mån

Varmgarage större än 17 kvm                                        525 kr/mån

Om ni inte vill fortsätta hyra garage/carport efter prishöjningen har ni möjlighet att säga upp kontraktet med 1 månads uppsägningstid. Om ni önskar säga upp är det viktigt att ni gör det så fort som möjligt. De nya hyrorna för garage/carport kommer att tillämpas fr.o.m. 1 april 2020.

Vi hoppas att ni trivs med ert boende hos oss. Har ni några frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss på telefonnummer 0321 – 53 16 50.

Med vänlig hälsning,

Stubo AB

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter