Uppdaterad 2020-04-27 – Viktig information gällande Coronaviruset – covid 19

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för smittspridning är mycket hög. Vi har alla ett ansvar för att begränsa smittan och för att skydda äldre och andra riskgrupper. Vi på Stubo gör förstås vad vi kan för att minska smittspridningen.  Nu gäller det att vi är uthålliga och försätter följa Folkhälsomyndighetens uppmaningar.

Endast akuta jobb hemma hos dig

Vi vill fortsätta att ge våra hyresgäster så bra service som möjligt, trots det rådande läget. Tillsvidare utför vi endast endast akuta jobb i lägenheter. För att undvika att sprida smitta gör vi inte besök i lägenheter om det inte är akut. Vi kan alltså inte ta emot en felanmälan som rör något som inte är akut. Övrig service kommer genomföras när risken för smitta avtagit, och vi tar tillsvidare inte emot spontana besök på vårt kontor.

Tack för din förståelse!

Vad är ett akut jobb?

Akut är det om det är risk för skada på människa eller fastigheten.  En akut felanmälan är t ex en vattenläcka, stopp i avlopp, trasiga elledningar eller kyl/frys som inte fungerar.

Låt oss inledningsvis ha kontakt per telefon eller Mina sidor för att se hur vi kan lösa situationen på bästa sätt. På Mina Sidor kan du lämna kontakt- och serviceärenden dygnet runt. Där hittar du också avier och info kopplad till ditt område/lägenhet.

Om det är ett akut fel i din lägenhet kommer vi att höra av oss och ställa ett antal frågor för att vi ska kunna bedöma vilka åtgärder som vi behöver vidta när vi ska jobba i din lägenhet. För att minimera risken för smitta från oss till dig eller från dig till oss kommer vi att be dig att vara i ett annat rum när arbetet pågår. Det kan också bli aktuellt att vår personal använder skyddsutrustning.

Visningar

Visar du eller någon i ditt hushåll symtom ber vi dig boka om visningen. På alla visningar undviker vi handskakningar och håller avstånd, endast ett fåtal personer får därför vara i bostaden/lokalen samtidigt.

Vi behöver hjälpas åt!

Vi uppmanar våra hyresgäster att ta hjälp av varandra för att underlätta vardagen för de som är sjuka eller i riskgrupp.

godagrannar.nu

Tack för att du hjälper till att hålla Coronaviruset borta!