Information med anledning av covid-19

Besöksrutiner på kontoret

Covid-19 har inneburit en hel del förändrade rutiner för oss alla. Vi fortsätter att hålla kontoret på Jönköpingsvägen 53 stängt. Ring därför alltid innan om ni vill boka en tid för att träffa någon av oss.

Kontakta oss digitalt eller via telefon

Du är välkommen att ta kontakt med oss via info@stubo.se eller 0321 53 16 50. En serviceanmälan kan du även göra via Mina Sidor. På Mina Sidor kan du lämna kontakt- och serviceärenden dygnet runt.  Där hittar du också avier och info kopplad till din lägenhet.

Hur vi agerar vid sjukdom

Våra medarbetare är hemma vid förkylningssymtom. Vi vill också att du tar ansvar och ställer in eventuella möten med oss om du har symtom.

Underhåll, felanmälan och reparationer

När vi är i din lägenhet håller vi avstånd. Vi vill att du ska lämna lägenheten under vårt besök. Om det inte är möjligt så måste du vara i ett annat rum. Måste ett akut besök ändå genomföras vid till exempel en vattenläcka kommer Stubos medarbetare använda munskydd /och eller visir samt handskar för att kunna utföra arbetet.

Sätta låset i serviceläge

För att vi ska få tillträde till din lägenhet måste du sätta låset i serviceläge, annars kommer vi inte in. Du sätter låset i serviceläge genom att låsa dörren och sen vrida tillbaka nyckeln så att den står på ”tio i” (tänk på klockan) innan du drar ut nyckeln ur låset.

Vi kommer kontinuerligt att uppdatera information kring detta på vår hemsida.

Uppdaterad 2020-10-30 – Skärpta allmänna råd för att minska smittspridning av Covid-19

Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd för att minska smittspridningen av Covid-19 innebär att Stubo nu går tillbaka till de rekommendationer som gällde i våras – det vill säga att fysiska möten åter begränsas.

Från och med den 29 oktober uppmanas alla som vistas i Västra Götalands, Stockholms och Östergötlands län att:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.
 • Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i  Västra Götalands, Stockholms, och Östergötlands län.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Besöksrutiner kontoret:

Covid-19 har inneburit en hel del förändrade rutiner för oss alla. Vi fortsätter att hålla kontoret på Jönköpingsvägen 53 stängt. Ring därför alltid innan om ni vill boka en tid för att träffa någon av oss.

Endast akuta jobb hemma hos dig:

Vi vill fortsätta att ge våra hyresgäster så bra service som möjligt, trots det rådande läget. Tillsvidare utför vi endast akuta jobb i lägenheter. För att undvika att sprida smitta gör vi inte besök i lägenheter om det inte är akut.
Innan hembesök genomförs kontaktas boende för att säkerställa att hen inte är sjuk. Om så är fallet avbokas besöket.

Måste ett akut besök ändå genomföras vid till exempel en vattenläcka kommer Stubos medarbetare använda skyddsutrustning för att kunna utföra arbetet.

Vi kommer kontinuerligt att uppdatera information kring detta på vår hemsida.

Du är välkommen att ta kontakt med oss: mejla info@stubo.se eller ring 0321 53 16 50. En serviceanmälan kan du även göra via Mina Sidor. På Mina Sidor kan du lämna kontakt- och serviceärenden dygnet runt.  Där hittar du också avier och info kopplad till din lägenhet.

Vi har även valt att ställa in våra boendemöten framöver.

Vi tar situationen på allvar och gör vad vi kan för att säkerställa människors trygghet och säkerhet i första hand.

Uppdaterad 2020-04-27 – Viktig information gällande Coronaviruset – covid 19

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för smittspridning är mycket hög. Vi har alla ett ansvar för att begränsa smittan och för att skydda äldre och andra riskgrupper. Vi på Stubo gör förstås vad vi kan för att minska smittspridningen.  Nu gäller det att vi är uthålliga och försätter följa Folkhälsomyndighetens uppmaningar.

Endast akuta jobb hemma hos dig

Vi vill fortsätta att ge våra hyresgäster så bra service som möjligt, trots det rådande läget. Tillsvidare utför vi endast endast akuta jobb i lägenheter. För att undvika att sprida smitta gör vi inte besök i lägenheter om det inte är akut. Vi kan alltså inte ta emot en felanmälan som rör något som inte är akut. Övrig service kommer genomföras när risken för smitta avtagit, och vi tar tillsvidare inte emot spontana besök på vårt kontor.

Tack för din förståelse!

Vad är ett akut jobb?

Akut är det om det är risk för skada på människa eller fastigheten.  En akut felanmälan är t ex en vattenläcka, stopp i avlopp, trasiga elledningar eller kyl/frys som inte fungerar.

Låt oss inledningsvis ha kontakt per telefon eller Mina sidor för att se hur vi kan lösa situationen på bästa sätt. På Mina Sidor kan du lämna kontakt- och serviceärenden dygnet runt. Där hittar du också avier och info kopplad till ditt område/lägenhet.

Om det är ett akut fel i din lägenhet kommer vi att höra av oss och ställa ett antal frågor för att vi ska kunna bedöma vilka åtgärder som vi behöver vidta när vi ska jobba i din lägenhet. För att minimera risken för smitta från oss till dig eller från dig till oss kommer vi att be dig att vara i ett annat rum när arbetet pågår. Det kan också bli aktuellt att vår personal använder skyddsutrustning.

Visningar

Visar du eller någon i ditt hushåll symtom ber vi dig boka om visningen. På alla visningar undviker vi handskakningar och håller avstånd, endast ett fåtal personer får därför vara i bostaden/lokalen samtidigt.

Vi behöver hjälpas åt!

Vi uppmanar våra hyresgäster att ta hjälp av varandra för att underlätta vardagen för de som är sjuka eller i riskgrupp.

godagrannar.nu

Tack för att du hjälper till att hålla Coronaviruset borta!

Uppdaterad 2020-04-03 – Viktig information gällande Coronaviruset – covid 19

För att förhindra smittspridning av coronaviruset är det viktigt att vi i denna rådande situation visar hänsyn till varandra och tar ett ansvar och följer myndigheternas rekommendationer.

Vi förstår att våra hyresgäster har många frågor gällande coronaviruset. Vi vidtar försiktighetsåtgärder och följer fortlöpande utvecklingen och rekommendationer från myndigheter. Det är viktigt att vi alla bidrar till att minska risken för spridning. 

Nedan har vi samlat viktig information som uppdateras kontinuerligt på vår hemsida, samt exempel på frågor och svar.

Reparationer inne i lägenheterna

Det är inte lämpligt att genomföra annat än absolut nödvändiga reparationer och besiktningar under rådande förhållanden. Det gäller särskilt hos hyresgäster som är äldre än 70 år eller tillhör en riskgrupp. De reparationer och underhållsåtgärder som kan vänta bör alltså skjutas upp till ett senare tillfälle.

Hur kan jag veta att de som kommer hem till min lägenhet i något ärende är friska och inte smittar mig?

Du kan känna dig trygg med att våra medarbetare följer de riktlinjer myndigheterna gått ut med. Vi är inte är på jobbet om vi är sjuka. Om du känner dig orolig kan du alltid boka om ett inplanerat besök.

Jag tillhör en riskgrupp och har förstått att man i pågående projekt i min fastighet behöver få tillträde. Jag vill inte att någon kommer hem till mig nu. Hur ska jag göra?

Vi har stoppat flera projekt som innebär att vi går in i lägenheter. Om du tillhör en riskgrupp åtgärdar vi endast akuta fel i din lägenhet. Kontakta oss och informera om att du tillhör en riskgrupp, så kan vi hitta en lösning.

Om jag som hyresgäst känner mig lite sjuk inför ett hembesök, vad ska jag göra?

För allas trygghet frågar vi alltid om du är frisk när vi tar emot din serviceanmälan. Om du är frisk besöker vi dig som vanligt. Som en extra försiktighetsåtgärd för både dig och oss kan du välja att inte vara hemma när vi kommer och åtgärda serviceanmälan eller vara i ett annat rum. Vi går inte in till någon hyresgäst som har någon form av Coronaliknande symptom. Hör av dig i så fall, då bokar vi en ny tid.

Jag har gjort en serviceanmälan, hur länge behöver jag vänta?

Vi åtgärdar AKUTA serviceanmälningar i första hand, mindre allvarliga fel kan i nuläget inte åtgärdas inom de 3–5 arbetsdagar som annars är normalt. Ärenden registreras och åtgärdas vid senare tillfälle beroende på utvecklingen av rådande situation.

Hur sköter ni städning i gemensamma utrymmen som trapphus och tvättstugor?

Städning sköts som normalt. Som många andra verksamheter har vi en ansträngd situation med ökad frånvaro. Det är fortsatt viktigt att vi alla hjälps åt och tar vårt samhällsansvar för att bidra till att begränsa spridningen av coronaviruset. Vi uppmanar att vara noga med er handhygien och undvika ta i handtag, trappräcken m.m. med bara händer.

Viktiga råd i virustider

 • Tvätta dina händer noga och ofta! Gärna ca 30 sekunder
 • Nys och hosta i ditt armveck, inte rakt ut eller i handen
 • Stanna hemma om du har förkylningssymptom
 • Begränsa sociala kontakter där smittan kan spridas
 • Undvik besök på stadens äldreboenden
 • Håll dig uppdaterad med nya råd och anvisningar från Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen: www.1177.se

Here is the information in english and other languages.

Utöver ovan förhåller vi oss till följande:

 • För allas trygghet undviker vi fysisk kontakt och håller avstånd.
 • Om du har Coronaliknande symtom, även lindriga (hosta, feber, halsont, smärtor i bröstet och/eller andningssvårigheter) ber vi dig att inte besöka vårt kontor. Detta oavsett om du har varit i ett smittdrabbat område eller inte.
 • Om du har Coronaliknande symtom, även lindriga (hosta, feber, halsont, smärtor i bröstet och/eller andningssvårigheter) ber vi dig vänta med att göra serviceanmälningar till dess att du är frisk igen. Är det ett akut problem hör du självklart av dig. Uppge då vid serviceanmälan att du är sjuk.

Vi kommer kontinuerligt att uppdatera information kring detta på vår hemsida.

Du är välkommen att ta kontakt med oss: mejla info@stubo.se eller ring 0321 53 16 50. En serviceanmälan kan du även göra via Mina Sidor.

Vi har även valt att ställa in våra boendemöten framöver.

Vi tar situationen på allvar och gör vad vi kan för att säkerställa människors trygghet och säkerhet i första hand.

Tack för att du hjälper till att hålla Coronaviruset borta!

Ändrade öppettider med anledning av Coronaviruset (covid-19)

Vi håller tills vidare vårt kontor på Sturegatan 6 stängt för att undvika smittspridning och säkerställa arbetsmiljön för våra medarbetare och kunder.

Från och med idag måndag 16/3 avråder vi kunder från att besöka oss på Stubo, (det gäller även tisdagar). Fysiska möten kommer att begränsas i största möjliga mån på grund av Corona. Vi ser helst att kontakt sker via mail eller telefon, ni kan nå oss på 0321- 53 16 50 eller info@stubo.se. Man kan även felanmäla på Mina Sidor. 

Vi genomför endast AKUTA felanmälningar, mindre allvarliga fel åtgärdas INTE inom 3-5 arbetsdagar som normalt. Ärenden registreras och åtgärdas vid senare tillfälle beroende på utvecklingen.

Vi kommer kontinuerligt att uppdatera information kring detta på hemsidan.

Är du eller någon i din familj sjuk i feber, luftvägssymtom eller andra influensasjukdomar (som t ex magsjuka) och är hemma – gör bara akuta felanmälningar. Vi vill inte riskera att våra medarbetare för smittan vidare till dina grannar eller att våra medarbetare blir sjuka i onödan. Vänta med att göra felanmälningar av icke-akut karaktär tills ni är helt friska igen. En akut felanmälan är t ex en vattenläcka, stopp i avlopp, trasiga elledningar eller kyl/frys som inte fungerar.

Följ Folkhälsomyndighetens råd!

Var noga med handhygien – tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.

Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk för att hindra smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma om du är sjuk!

Du som har rest i områden där coronaviruset sprids ska vara uppmärksam på något av symptomen som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symptom ska du inte bege dig till en vårdinrättning.

Istället ska du stanna hemma och kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177 för att få information om vart du ska vända dig.

Viktiga informationskällor är:

krisinformation.se

folkhalsomyndigheten.se

regeringen.se

Tack för att du hjälper till att hålla Coronaviruset borta!

Information om Coronaviruset – Covid-19

Nu behöver vi alla hjälpas åt att försvåra för Corona-viruset att sprida sig. Med omsorg för dig, dina grannar och för våra medarbetare, skulle vi också vilja be er allra vänligast om att tänka på följande saker:

Är du eller någon i din familj sjuk i feber, luftvägssymtom eller andra influensasjukdomar (som t ex magsjuka) och är hemma – gör bara akuta felanmälningar. Vi vill inte riskera att våra medarbetare för smittan vidare till dina grannar eller att våra medarbetare blir sjuka i onödan. Vänta med att göra felanmälningar av icke-akut karaktär tills ni är helt friska igen. En akut felanmälan är t ex en vattenläcka, stopp i avlopp, trasiga elledningar eller kyl/frys som inte fungerar.

Vi önskar att ni kontaktar oss främst genom telefon och mail. Vårt kontor kommer inte ha öppet, endast förbokade besök är välkomna.

Vi vill också be dig som har inbokade besök i närtid och är sjuk/har symptom, att avboka dem. Det kan t ex vara redan gjorda felanmälningar eller målning/tapetsering.

Följ Folkhälsomyndighetens råd!

Var noga med handhygien – tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.

Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk för att hindra smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma om du är sjuk!

Du som har rest i områden där coronaviruset sprids ska vara uppmärksam på något av symptomen som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symptom ska du inte bege dig till en vårdinrättning.

Istället ska du stanna hemma och kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177 för att få information om vart du ska vända dig.

Viktiga informationskällor är:

krisinformation.se

folkhalsomyndigheten.se

regeringen.se

Vårdguiden 1177 – ring hit om du nyligen varit i ett land där smittspridning pågår och nu har symptom.

Nationellt informationsnummer 113 13 – ring hit för att ställa allmänna frågor om coronavirus.

Har du funderingar om din felanmälan?

Har du funderingar om din felanmälan eller vill avboka ett tidsbokat besök, mejla info@stubo.se. Vi får många samtal nu, så är ditt ärende inte akut, ber vi dig att mejla oss istället för att ringa.

Tack för att du hjälper till att hålla Coronaviruset borta!