Just nu frågar vi Ulricehamns kommuninvånare hur de vill bo i framtiden.

Hur och var vill invånarna i Ulricehamns kommun bo i framtiden? Det hoppas Stubo AB få svar på i den bostadsundersökning som nu pågår. Drygt 1000 slumpvis utvalda personer tillfrågas om var och hur man vill bo i framtiden.

På många håll i landet är det idag svårt att få tag i det boende man önskar, så även i Ulricehamn. För att få en förståelse för vilka nya bostäder som behövs i framtiden i vår kommun genomför Stubo AB nu tillsammans en bostadsundersökning bland Ulricehamns invånare. Detta gör vi i samarbete med företaget HKL Research.

Undersökningen är helt anonym och svaren sparas endast som statistiskt data. Personerna som blir tillfrågade väljs slumpvis, men representation ska finnas för boende från hela kommunen. De flesta blir tillfrågade via ett telefonsamtal eller i form av en digital enkät som skickas via sms. Frågematerialet är ganska omfattande och det är för att få en förståelse för olika gruppers behov, önskemål samt betalningsvilja.

Att ta fram nya bostäder kostar stora pengar och det är därför viktigt att det som byggs är det som kommunens invånare efterfrågar.

Vi är väldigt tacksamma för input och kommer använda svaren som underlag i exempelvis planeringsarbete för framtida byggnation av lägenheter.

 

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter