Årets hyresförhandling har strandat

Hyresförhandlingen mellan Stubo AB och Hyresgäst­föreningen har strandat. För första gången söker nu parterna hjälp till medling av tvistlösningsorganet Hyresmarknadskommittén (HMK).

– Det bästa hade så klart varit om vi hade kunnat nå en lokal överenskommelse, så att hyresgästerna redan nu hade kunnat få besked om nästa års hyreshöjning, säger Erica Waller, VD för Stubo. Men eftersom buden ligger alldeles för långt ifrån varandra så har vi bestämt oss för att ta hjälp i frågan, fortsätter hon.

Årets hyresförhandling har blivit betydligt tuffare än tidigare år. Kostnaderna för bygg och underhåll har skenat liksom kostnaderna för räntor och taxorna för vatten, elnät och fjärrvärme. Till exempel har Stubos kostnader för räntor och taxebundna kostnader ökat så mycket att det skulle krävas en hyreshöjning på 10% enbart för att täcka dessa ökningar. Både räntekostnader och el-kostnader har nästintill fördubblats.

Förhandlingsprocessen startade redan i mitten av oktober då Stubo AB yrkade på att höja bolagets lägenhetshyror med 9,5 %. Hyresgästföreningen inkom med ett betydligt lägre bud på en nivå lägre än föregående år.
– För oss som bostadsbolag i en liten kommun är det nödvändigt att få in hyresintäkter som möter dagens kostnadsnivåer samtidigt som vi så klart har full förståelse för att många hyresgäster har det besvärligt. Vi strävar efter att hitta en balans mellan bolagets kostnader och hyresgästens situation, förklarar Erica.

I våras slöts en trepartöverenskommelse mellan Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna. Överenskommelsen innebär att man i samband med förhandlingarna bör ta hänsyn till en så kallad förhandlingsmodell. Modellen innebär att man ska ta hänsyn till så väl taxebundna avgifter som förvaltning och underhåll men också räntekostnader, BNP och inflation när man bestämmer hyran.

Stubos kontor i Ulricehamn

– Vi har använt oss av modellen när vi kommit fram till våra förhandlingsbud. Men under förhandlingen har det visat sig att Hyresgästföreningen tolkar modellen på ett annorlunda sätt och det gör att våra förhandlingsbud står väldigt långt ifrån varandra. Därför anser vi behöver ta hjälp av Hyresmarknadskommitén, säger Erica Waller.

När ärendet kommer att tas upp i Hyresmarknadskommittén är ännu inte klart och dessvärre kan det dröja eftersom det nu är många liknande ärenden som inkommit till tvistlösningsorganet. Nästa steg är att Hyresmarknadskommitén ska sätta sig in i ärendet och därefter komma med ett medlingsförslag. Kommer inte parterna överens så blir det Hyresmarknadskommitén som beslutar om vilken hyreshöjning som ska gälla.