Inventering av skyddsrum

Beredskapsveckan är nu öven men arbetet med trygghet och säkerhet fortsätter. Ett av höstens många projekt är att se över fastighetsbolagets 13 skyddsrum och komplettera med saker som saknas eller blivit förstörda.

– Vi har under åren tyvärr haft en del inbrott i våra skyddsrum och blivit av med saker. För oss är det viktigt att våra skyddsrum uppfyller de krav som ställs och att utrustningen är komplett, berättar Denzil Potter som samordnat arbetet från Stubos håll.

Arbetet med att åtgärda de brister som upptäckts är i full gång och beräknas vara klart inom ett par veckor. MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap har på sin hemsida publicerat en karta över alla skyddsrum.

Skyddsrumskarta