Hyresförhandlingar för 2024 pågår!

Förhandling med Hyresgästföreningen pågår och är inte klara. Med stöd av trepartsöverenskommelsen föreslår Stubo på följande hyresändring från den 1 januari 2024: Samtliga lägenheter får en fast höjning med 300 kronor per månad och att nuvarande månadshyra, förutom den fasta höjningen, höjs med 6 %.

Långsiktigt inte är möjligt för bolaget att överleva om kostnadsökningarna fortsätter överstiga hyreshöjningarna. Stubo måste få kostnadstäckning och en rimlig hyresutveckling för att säkra underhåll, utveckling och nybyggnation. Fastighetsbranschen vill också fortsatt kunna ta ansvar för satsningar i lokalsamhället t ex trygghetsfrämjande åtgärder, brottsförebyggande arbete och klimatomställningen.

”Därför kan hyran höjas mer än någonsin 2024” Skriver Hem&Hyra.

Därför kan hyran höjas mer än någonsin 2024 – sju faktorer som påverkar – Hem & Hyra (hemhyra.se)

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter