Nybyggnation på Sanatorievägen

Hagtornet 1 – Sanatorievägen
Som en del i vår satsning att bidra till och utveckla tillväxten i Ulricehamn samt göra området Sanatorievägen mer levande och trivsamt har vi påbörjat byggnation av två nya hus med hyresrätter i det fina området Sanatorievägen på fastigheten Hagtornet 1.

Om lägenheterna
Husen kommer att bestå av två trähus i vinkel på 2 våningar som byggs samman med loftgång. Dem kommer att innehålla åtta lägenheter på två respektive tre rum och kök och varje lägenhet kommer dessutom att få egen balkong eller uteplats.

Hållbarhet
Att bidra till ett hållbart samhälle är en självklarhet för oss på Stubo, varför vi satsar på att både skapa och minska energi när vi bygger nytt. Vi vill erbjuda ett attraktivt boende som gör det enkelt att bidra till en hållbar samhällsutveckling och minska energikostnader samt negativ påverkan på miljön. Detta uppnås bland annat genom effektiv isolering och höggradig värmeåtervinning och vi kommer här dessutom att installera en egen solcellsanläggning för elproduktion.

I samband med nybyggnationen kommer vi även utöka antalet parkeringsplatser i området och en del av dem kommer även förses med laddstolpar för elbilar.

Tidsplan
Inflyttning sker preliminärt under sommar 2018. Lägenheterna finns tillgängliga för uthyrning redan idag, se under Mina sidor.