Viktig information om nya parkeringsregler

I syfte att skapa en tillgänglig och trygg miljö för boende och besökande vid Stubos fastigheter har vi infört parkeringsregler.
Parkeringsreglerna är tillkännagivna via vägmärken vid infarten till området och inom området du parkerar.

För att räddningsfordon ska kunna ta sig fram på området råder parkeringsförbud inom hela området på alla platser som inte är markerade med skyltar eller vägmarkeringar.
Det innebär även att det inte är tillåtet att parkera utanför vägbanan på gräsmattor eller dylikt. Fordonet orsakar markskador som Stubo måste återställa till en kostnad som i förlängningen drabbar alla hyresgäster.

Vid flyttransporter är det tillåtet att nyttja räddningsvägar (ej grönytor) för att komma nära er lastningspunkt, men det måste ske med tillförsikt.
Ert fordon får inte lämnas utan uppsyn ifall sjuktransport eller räddningsfordon behöver nå kritiska platser inom området. Personer med rullstolar etc. måste även kunna passera obehindrat.
Så länge en lastning och lossning kontinuerligt sker vid fordonet är uppställningen accepterad. Men parkering i räddningsväg är ALDRIG tillåtet.

Vid markerade platser är huvudregeln inom området att alla platser är förhyrda. Det innebär att varje enskild plats är reserverad åt den hyresgäst som hyr respektive platsnumrerad parkering.
Stubo kommer under hösten 2019 erbjuda uthyrning av dessa platser, till dess är parkering tillåten för hyresgäster hos Stubo.
Vänligen kontakta oss på Stubo om du är intresserad av att hyra parkering.