Rökförbud vid entréer och på lekplatser

Efter beslut av riksdagen är det från och med 1 juli 2019 förbjudet att röka  på lekplatser och vid entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.


De nya reglerna innebär att rökförbud gäller vid:
– Lekplatser där andra än enbart de boende i fastigheten har tillträde.
– Gemensamma entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.
De nya reglerna syftar till att skapa fler rökfria miljöer där människor vistas  och rökförbudet omfattar all rökning, även e-cigaretter.


Som hyresvärd ber vi er vänligen att respektera de nya reglerna.