Byggstart för Stubos nya lägenheter – Stockrosen 1 (etapp 1)

Nu ser vi det äntligen hända! Det är byggstart för våra nya lägenheter på Stockrosen 1 (etapp 1).  Projektet omfattar två nya flerbostadshus på totalt 56 lägenheter.

Vad innebär det för er boende som bor i närheten?

Som alltid i samband med byggnationer kommer arbetet att innebära en viss störning för närboende. I största möjliga mån har arbetet planerats så att detta skall begränsas till ett minimum.

  • Tidplan: Arbetet kommer att pågå under hela 2022 och inflyttning i de nya lägenheterna är planerad till våren 2023.
  • Byggpartner: Bygg Arvid
  • Frågor:  Ring 0321 -59 62 15

Den inledande etappen av större byggprojekt är den som brukar upplevas som mest störande av kringboende.

Byggtrafik till och från arbetsområdet kommer att ske via infart från Coop. Arbetsområdet kommer att inhägnas med ett byggstaket.

Av säkerhetsskäl ber vi er respektera att arbetsområdet är förbjudet att beträda av obehöriga.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter