Asfalteringsarbete på Nillas väg 30

Vecka 24–25 kommer det att pågå asfaltering och markarbeten på Nillas väg 30.

Under arbetets gång kan det bli lite trångt och tillfälliga avspärrning kommer att förkomma i området.

Vi uppmanar er att vara försiktiga och att ni respekterar avspärrningar samt visar hänsyn.