Inbjudan till avgränsningssamråd för Marbäck vindkraftspark

Eolus Vind AB undersöker möjligheten att bygga och driva en vindkraftspark vid Marbäck i Ulricehamns kommun. Vindkraftsparken avses omfatta upp till 8 vindkraftverk med en totalhöjd maximalt 250 meter.

Ta del av samrådsunderlaget och lämna synpunkter

Din kunskap om närområdet runt Marbäck är viktig! Därför ges du nu möjlighet att lämna synpunkter och information i syfte att påverka arbetet med tillståndsansökan och den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att biläggas tillståndsansökan.

Vi önskar ta emot dina synpunkter senast 7 juni 2023. 

Ett samrådsunderlag finns publicerat på projekthemsidan: https://eolusvind.com/projekt/marback

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter