Ny styrelse för Stubo

På årsstämman den 13 april 2023 tillsattes en ny styrelse för Stubo. Roland Karlsson utsågs till ordförande och Per-Ola Johansson till vice ordförande. Leif Lemke, Dario Mihajlovic och Bobo Holmgren tillsattes som ledamöter.

Vår styrelse och företagsledning