Ändrade öppettider med anledning av Coronaviruset (covid-19)

Vi håller tills vidare vårt kontor på Sturegatan 6 stängt för att undvika smittspridning och säkerställa arbetsmiljön för våra medarbetare och kunder.

Från och med idag måndag 16/3 avråder vi kunder från att besöka oss på Stubo, (det gäller även tisdagar). Fysiska möten kommer att begränsas i största möjliga mån på grund av Corona. Vi ser helst att kontakt sker via mail eller telefon, ni kan nå oss på 0321- 53 16 50 eller info@stubo.se. Man kan även felanmäla på Mina Sidor. 

Vi genomför endast AKUTA felanmälningar, mindre allvarliga fel åtgärdas INTE inom 3-5 arbetsdagar som normalt. Ärenden registreras och åtgärdas vid senare tillfälle beroende på utvecklingen.

Vi kommer kontinuerligt att uppdatera information kring detta på hemsidan.

Är du eller någon i din familj sjuk i feber, luftvägssymtom eller andra influensasjukdomar (som t ex magsjuka) och är hemma – gör bara akuta felanmälningar. Vi vill inte riskera att våra medarbetare för smittan vidare till dina grannar eller att våra medarbetare blir sjuka i onödan. Vänta med att göra felanmälningar av icke-akut karaktär tills ni är helt friska igen. En akut felanmälan är t ex en vattenläcka, stopp i avlopp, trasiga elledningar eller kyl/frys som inte fungerar.

Följ Folkhälsomyndighetens råd!

Var noga med handhygien – tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.

Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk för att hindra smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma om du är sjuk!

Du som har rest i områden där coronaviruset sprids ska vara uppmärksam på något av symptomen som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symptom ska du inte bege dig till en vårdinrättning.

Istället ska du stanna hemma och kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177 för att få information om vart du ska vända dig.

Viktiga informationskällor är:

krisinformation.se

folkhalsomyndigheten.se

regeringen.se

Tack för att du hjälper till att hålla Coronaviruset borta!