Renoveringarna på Stubo är i full gång

Trivseln är en viktig faktor för oss på Stubo och renoveringarna bidrar till detta för våra hyresgäster. Flera renoveringar är avklarade och ännu fler är på gång. Vi träffar Denzil Potter, underhållsansvarig på Stubo för att få en bild över det som i nuläget är gjort och det som planeras framåt.

DALAGATAN
Denzil berättar att det på Dalagatan har skett en ny inflyttning den 1 juni. Lägenheten har renoverats för att ge de nya hyresgästerna en fräsch och modern bostad.
– Samtidigt pågår också ett omfattande renoveringsarbete på Vimbroplan i Blidsberg. Dessutom kommer renoveringar att starta på Solrosvägen där en lägenhet ska totalrenoveras, fortsätter Denzil.
Utöver renovering av lägenheter så har även vissa källare och trapphus genomgått förbättringar. Källaren och tvättstugan på Dalagatan 10 har målats om, och samma sak på Mörnevägen i Blidsberg samt på Södra Kyrkogatan i centrala Ulricehamn.

HEMRYDSGATAN
På Hemrydsgatan satsar vi på ett förbättrat inomhusklimat och kommer se till att varje lägenhet har ett eget FTX-aggregat. Aggregaten kommer att bytas ut allt eftersom då de flesta börjar bli gamla. Detta är en viktig åtgärd som kommer att bidra till bättre luftkvalitet med också energieffektivitet i lägenheterna.

PRÄSTGÅRDSLIDEN OCH SANATORIEVÄGEN
På Prästgårdsliden har renoveringar utförts utvändigt. Panelen på garaget och soprummet har bytts ut. Takvård har också genomförts på Sanatorievägen 51-57 där den gamla mossan har tagits bort.
– I augusti kommer renoveringsarbetet på Sanatorievägen att återupptas med byte av panel och ommålning av fyra hus, berättar Denzil.

KARLSLÄTTSVÄGEN
– Vi fokuserar också på golvbyten runt om i ett antal lägenheter. Nästan 1000 kvadratmeter golv har bytts ut från april 2022 till maj 2023 varav 485 kvadratmeter varit vinylgolv och 510 kvm parkettgolv. På Karlslättsvägen har värme- och varmvattenrör bytts ut i en kulvert, vilket kommer att förbättra energieffektiviteten, säger Denzil.

Under denna period har också ett antal OVK-besiktningar (obligatorisk ventilationskontroll) utförts. År 2023 har hela 476 lägenheter besiktigats. Några få besiktningar återstår att utföra i Gällstad. Efter pandemin har man äntligen kunnat komma ikapp med dessa kontroller.

NÄRVAROSTYRD BELYSNING
Ett pågående projekt är att byta ut belysningen till närvarostyrd belysning, vilket kommer att spara energi med också förbättra ljuskvaliteten. Under 2022 har man redan bytt ut 306 armaturer i allmänna utrymmen till energisnåla LED-armaturer. Arbetet fortsätter fastighet för fastighet, med fokus på källare och tvättstugor. Man planerar även att se över utebelysningen då lysrör av typen TFM T8 kommer att sluta tillverkas 2023.

– Renoveringarna har stundtals inneburit vissa utmaningar, särskilt med tanke på de höjda priserna på arbetsmaterial. Trots detta har arbetslaget lyckats hantera utmaningarna väl och projekten har varit mycket lyckade, avslutar Denzil.

Lägenhetsrenovering Dalagatan 10

Garage, Prästgårdsliden
Utvändig renovering på Prästgårdsliden
Fasad, Sanatorievägen
Utvändig renovering på Sanatorievägen