Ulricehamns kommun hoppas på invånarnas engagemang under Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats med syfte att öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Årets tema är Öva! (25 september – 1 oktober)

Med årets tema Öva! Vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) få fler människor att gå från tanke till handling. Att ta det sista praktiska steget för att skaffa sig en god egenberedskap för klara en vecka utan samhällets stöd vid kriser och krig. Övning är också en viktig del i Sveriges krisberedskapsarbete och trygghetsskapande arbete.

Därför behöver vi öva

MSB har valt temat Öva! för att:

  • Övning är effektivt när man vill gå från tanke till handling. Ett flertal kommuner använde exempelvis mat-temat under Beredskapsveckan 2022 till att framgångsrikt öva sin organisation att kunna leverera måltider till äldreboenden och skolor i ett läge utan el.
  • Vi ser ett växande engagemang hos nya generationer att vilja göra praktiska saker tillsammans med andra. Tillströmningen till frivilliga försvarsorganisationer, Scouterna och studieförbunden tyder på det.
  • Utbildning och övning ofta är avgörande faktorer för hur väl man hanterar en kris. Det gäller även privatpersoner.

MSB – Beredskapsveckan(msb.se)

Tillsammans stärker vi Sveriges krisberedskap och totalförsvar.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter