Årets hyresförhandling 2024 överlämnas till HMK

Hyresförhandlingen lämnas nu för medling till tvistlösningsorganet Hyresmarknadskommittén (HMK).

– Vårt mål har varit att nå en lokal överenskommelse, så att hyresgästerna redan nu hade kunnat få besked om årets hyreshöjning, säger Erica Waller, VD för Stubo.

Förra året slöts en trepartöverenskommelse mellan Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna. Överenskommelsen innebär att man i samband med förhandlingarna ska ta hänsyn till en så kallad förhandlingsmodell. Modellen innebär att man ska ta hänsyn till så väl taxebundna avgifter som förvaltning och underhåll men också räntekostnader, BNP och inflation när man bestämmer hyran.

– Det är en väldigt snabb kostnadsökning för oss och eftersom intäkterna inte ökar lika snabbt, blir det tufft. Det är inte bara räntekostnader som ökar, utan även alla andra driftkostnader som el, avlopp och vatten har dragit iväg på grund av att inflationen är väldigt hög, säger Stubos vd Erica Waller.

Stubo väljer nu att lämna ärendet till HMK för medling och avgörande eftersom parterna har stått långt ifrån varandra i synen på både förhandlingsmodellen och hyresökningen.

– För oss som bostadsbolag i en liten kommun är det nödvändigt att få in hyresintäkter som möter dagens kostnadsnivåer samtidigt som vi så klart har full förståelse för att många hyresgäster har det besvärligt. Vi strävar efter att hitta en balans mellan bolagets kostnader och hyresgästens situation, förklarar Erica.

I nuläget finns ingen tidplan för processen, Stubo återkommer med mer information så snart som möjligt.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter