Tryggheten står högt i 2023 års hyresgästundersökning

Vartannat åt gör Stubo en kundundersökning bland sina hyresgäster. Resultatet av undersökningen ger bostadsbolaget ett svar på hur de uppfattas och ett arbetsunderlag framåt.

– Vi vill alltid veta vad våra hyresgäster tycker om oss och vad vi kan förbättra, förklarar Pirjo Andersson, ansvarig för kundtjänstavdelningen på Stubo.

Sommaren 2023 skickades undersökningen ut digitalt, via mail, till alla Stubos hyresgäster. De som inte svarade på frågorna fick dem hemskickade i brevlådan. 72,6% av hyresgästerna svarade på enkäten. Svarsfrekvensen ökade med 3,6% jämfört med kundundersökningen som gjordes 2021.
– Vi på Stubo ligger mycket bra till om man jämför med bostadsbolag i samma storlek. Dessutom står vi oss bra mot branschen i stort, säger Pirjo.

Trygghet har under flera år varit ett fokusområde för bostadsbolaget vilket syns i utvärderingen av kundundersökningen.
– Vi är väldigt mån om att trygghet ska genomsyra allt vi gör. Vi har ett väl fungerande samarbete med Polis, kommun och näringsliv med fokus på att göra Ulricehamn till en trygg plats att bo på, avslutar Pirjo.

Pirjo