Hyrorna för 2024 är klara!

Hyresförhandlingarna mellan Stubo och Hyresgästföreningen har efter beslut från Hyresmarknadskommittén resulterat i en hyreshöjning om 5,6 procent för 2024.

Varför behövs en hyresförändring?

Kostnader ökar generellt sett varje år, både för bolag och i samhället i stort. De senaste åren har det varit stora kostnadsökningar gällande räntor men även gällande drift och skötsel av fastigheter, till exempel el, vatten, fjärrvärme och avfallshantering.

-Vi är nu i en väldigt speciell tid där inflationen och många kostnader har ökat för oss som bolag och för alla i samhället. Vi är medvetna om att det finns dom som har ekonomiska utmaningar. Samtidigt är det vårt ansvar att ha en god skötsel och tillräckligt underhåll av våra hus för att våra hyresgäster ska ha ett bra boende med trivsel och trygghet, säger Erica Waller VD för Stubo

Årets hyresförändring

Räkneexempel

För en bostad med två rum och kök med en nuvarande månadshyra på 6 000 kronor innebär detta 6000 x 0,056 % = 336 kronor i månaden.

Den totala hyran blir 6 336 kronor i månaden.

Formel för att räkna ut din nya hyra
Din hyra (innan hyresförändringen) x 1,056 = din nya hyra för 2024.

Retroaktiv hyresförändring

Varje år förhandla Stubo och Hyresgästföreningen om det kommande årets hyressättning. Många gånger hinner det datum som den årliga hyreshöjningen börjar gälla passera innan förhandlingarna är klara.

Din nya hyra gäller from 1 februari 2024 och för att underlätta för dig kommer Stubo att dela upp hyresjusteringen på vardera hyresinbetalningar för maj, juni och juli.

Exempel på en bostad enligt ovan

Retroaktiv hyresjustering för februari 336 kr läggs på hyresavin för maj=6336 kr+336 kr.
Retroaktiv hyresjustering för mars 336 kr läggs på hyresavin för juni=6336 kr+336 kr.

Retroaktiv hyresjustering för april 336 kr läggs på hyresavin för juli=6336 kr+336 kr.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter