Års- & hållbarhetsberättelsen för 2023 är nu klar

Nu är års- och hållbarhetsberättelsen för 2023 klar. Läs om vad som hänt under året, men också lite planering framåt. Trevlig läsning!

Framsidan av broschyren