Trygga utemiljöer i fokus

I kundundersökningen 2021 framkom det endel synpunkter rörande tryggheten i Stubos bostadsområden. Detta togs på största allvar och bostadsbolaget har sedan dess systematiskt arbetat för att öka tryggheten kring sina fastigheter. Redan i samband med kundundersökningen förra året kunde vi se en förbättring i utvärderingsunderlaget tack vare de åtgärder som vidtagits.

EST (effektiv samordning för ökad trygghet) är ett effektivt arbetssätt som bygger på samverkan mellan kommun och polis med syfte att öka tryggheten i till exempel ett bostadsområde.
– Vi träffas regelbundet med representanter från kommunen och polisen för att arbeta för tryggare miljöer för våra hyresgäster.

Den senaste tiden har Stubo fokuserat på åtgärder i Timmele. På Ängstigen har Stubos fastighetsskötare rensat av en kulle och istället planterat trevliga ängsblommor och på Lenavägen har man monterat ett räcke runt en trappa för att förebygga fallolyckor. Dessutom har man röjt ett område på buskage och istället placerat ut odlingsringar där träd planterats. Höga häckar skapar inte bara otrygghet utan är också besvärliga att sköta.

– Vi vill skapa trygga men också lättskötta miljöer i våra bostadsområden. Höga häckar är svårskötta eftersom våra medarbetare då tvingas stå med armarna ovanför axlarna. Vi vill i möjligaste mån försöka hålla ner våra växter, då blir våra utemiljöer ljusare och mera trivsamma samtidigt som vi då kan erbjuda en ergonomisk arbetsmiljö för våra medarbetare, berättar Björn-Ove Johansson, chef för fastighetsskötseln på Stubo.

Gräsmatta nära en väg