Vårt miljöarbete

Skogsbild

Vårt miljöarbete

Vi jobbar hållbart

Fastigheterna i Sverige står för 25 procent av den totala energianvändningen i landet (primärt uppvärmning, el och varmvatten i fastigheterna men även energi i byggprojekt).

Det är därför självklart att vi som stor fastighetsägare i Ulricehamn tar vårt ansvar. Faktum är att vi har gjort det länge.

Vi bedriver ett systematiskt hållbarhetsarbete och vi har varit certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 sedan 2001. Det innebär att vårt ledningssystem och hela vår verksamhet årligen granskas av ett externt revisionsorgan.

Resultaten från revisionerna och en regelbunden uppföljning och analys av vår verksamhet hjälper oss att utvecklas och nå våra mål.

Sedan 2004 har vi minskat vår energiförbrukning för varmvatten och uppvärmning (uttryckt i kWh/m2) med knappt 18%. Under samma period har vi minskat vår totala elförbrukning med knappt 8%. När det gäller vår vattenförbrukning, så har vi genom planering, åtgärder och uppföljning lyckats sänka den med 23% (uttryckt i liter/m2) sedan 1998.

Från och med 2009 har vi sänkt vår verksamhets totala koldioxidutsläpp med 84%, mycket tack vare utfasning av uppvärmning med eldningsolja och övergång till koldioxidneutral el.

Vi ingår i Miljönätverket Sjuhärad tillsammans med Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, Fristad Bostäder, Vårgårda Bostäder och Tranemo Bostäder. Miljönätverket har en delad resurs i form av en samordnare och har ett gemensamt verksamhetsledningssystem (miljö, kvalitet, CSR, arbetsmiljö mm) som finns tillgängligt för alla medarbetare via nätverkets hemsida. Förutom samordnaren samarbetar vi även på flera nivåer i mindre nätverk (förvaltare, ekonomer, uthyrare etc).

Vi följer löpande upp vilka resultat våra åtgärder ger och redovisar hur det gått med vårt arbete i vår årliga miljöredovisning som finns tillgänglig på vår hemsida och på www.7miljö.se.


Vårt miljöarbete

Vi på Stubo värnar om miljön. Dessa punkter är åtgärder vi gjort för att vara så snälla mot miljön som möjligt.

Solceller

Under hösten 2017 installerade Stubo sin första solcellsanläggning. Anläggning installerades på Solrosens Äldreboende, och under 2018 installerades ytterligare en anläggning på Hagtornet 1, Sanatorievägen.

Miljöbilar

Stubo kör med några biogasbilar och även elbilar.

Miljövänliga tvättstugor

Ulricehamns första miljövänliga tvättstugor finns på flera av våra fastigheter.

Källsortering

I anslutning till våra fastigheter finns soprum med kärl för källsortering. För att göra det enkelt har vi märkt upp kärlen noga enligt de fraktioner som ni kan sortera i.

25 000 droppande vattenkranar motsvarar tre miljoner fyllda badkar under ett år.


Vad kan du göra som hyresgäst

Nedan listas tips för dig som hyresgäst.

När du diskar

Skölj inte disken i rinnande vatten. För 15 minuters disk går det åt 75 liter vatten. Använd kortast möjliga diskprogram på diskmaskinen.

När du lagar mat

Använd en spisplatta som är lika stor som kastrullen när du lagar mat. Använd lock på kastrullen, så kokar det snabbare. Stäng av ugn och plattor en stund innan maten är färdig, för att använda eftervärmen.

När du skall tvätta bilen

Tvätta bilen i en tvättanläggning. Tvätta aldrig bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan asfalterad mark. Smutsvattnet från bilen innehåller metaller, olja och rester från däck och vägbana. Det innehåller även kemikalier från tvättmedlet.

Källsortera

Det är viktigt att ni sorterar ert avfall enligt de fraktioner som finns uppmärkta. Där det finns kompostmaskin ska allt komposteras såsom skaldjur, fisk (även ben), ägg (även äggskal), kött (med mindre ben), ost, grönsaker, frukt, potatis och andra rotfrukter, mjöl, gryn och socker, bröd och kakor, hushållspapper och kaffefilter, blomrester från vas och kruka (ej jorden). Lägg det komposterbara i kompostpåsen och låt avfallet rinna av innan det läggs i påsen.

Gör så här:

  1. Öppna luckan, lampan ska lysa grönt. Vid rött ljus behöver du tillkalla fastighetsskötaren.
  2. Lägg i den komposterbara påsen med matavfallet.
  3. Stäng luckan.

Gul lampa tänds under malning och luckan är låst cirka 20 sekunder.

Källsortera dina sopor!
Alla de pappersförpackningar som återvinns i Sverige motsvarar ungefär en miljon träd. Om alla kapsyler under ett år återvanns, så skulle det räcka till stål för 2 200 nya personbilar.

Top